Çözümlerimiz

Şirketimizin kendi uzman kadrosuyla geliştirdiği V-Gen yazılımı, elektrik ve doğal gaz piyasalarına entegre, yenilikçi ve her noktaya uyarlanabilir bir enerji yönetimi sağlamakta, kojenerasyon santrali olan üreticilerin ve yüksek enerji tüketimi olan kuruluşların ticari enerji yönetime ortak olmaktadır.

Enerji Yönetimi

Müşterilerimizin enerjilerini uzaktan izliyor ve maliyetlerini minimize ediyoruz.

Enerji İzleme

Enerjinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla müşterilerimizin enerjilerini uzaktan izliyoruz. Ölçülen tüm parametreleri V-Gen aracılığı ile tek bir merkezde toplayarak şeffaf bir şekilde raporluyor ve olası tüm sorunlarda tüm iletişim kanalları ile müşterilerimizi bilgilendirerek şeffaf ve sürdürülebilir bir enerji yönetim desteği veriyoruz.

Maliyet Optimizasyonu

V-Gen ile elektrik üreten veya tüketen tüm müşterilerimizin enerji maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla maliyet optimizasyonu gerçekleştiriyor, bu optimizasyon ile birlikte müşterilerimizin enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Günümüz dinamik piyasa koşullarında elektrik fiyatları günlük ve saatlik olarak değiştiği için bu fiyatlara göre çalışma planları çıkararak müşterilerimizin elektriğin ucuz olan saatlerde daha çok çalışmasını sağlıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin maliyetlerini %25’e kadar azaltıyoruz.

Raporlama

Sunduğumuz raporlama hizmeti ile müşterilerimiz enerjilerini şeffaf bir şekilde izliyor, nokta bazlı üretim/tüketim bilgileri, karşılaştırmalı grafikler ve maliyet hesapları ile enerjinin şeffaf bir şekilde analiz edilmesini sağlıyoruz. Birden fazla tesisi olan holding veya grup şirketlerinin maliyetlerini ürün bazı detayına kadar görebilmesini sağlayan güçlü raporlamamız, hem öngörülebilirlik açısından hem de fiyatlandırma yaparken maliyetlerin daha net bilinmesi açısından oldukça fayda sağlamaktadır.

Dengesizlik Yönetimi

Uzaktan izleme verileri ile otomatik tüketim tahminlemesi ve GİP işlemleri ile müşterilerimize etkin bir dengesizlik yönetimi sağlıyor, dengesizlik maliyetinin düşürülmesi ile enerjinin minimum maliyetle tedariki konusunda avantaj sağlıyoruz.

Yekdem Tahminlemesi

Özellikle son yıllarda ülkemizde artan yenilenebilir enerji yatırımları ve bu yatırımlar dövizle desteklenirken dövizin öngörülemez bir şekilde yükselişiyle birlikte yekdem maliyetleri de öngörülemez hale gelmiştir. VTC Enerji uzmanlığıyla geliştirdiğimiz algoritma ile müşterilerimizin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) doğan öngörülemeyen maliyetlerini tahmin ediyor, düzenli aralıklarla güncelleyerek çok düşük sapmalarla süreçlerini daha optimum şekilde yönetmelerini sağlıyoruz

Portföy Yönetimi

Konusunda uzman personelimiz ile müşterilerimize özel çözümler sunuyor, olası sorunlara hızlı aksiyonlar alarak enerjinin optimum şekilde yönetilmesine katkı sağlıyoruz. Farklı tüketim noktalarının elektrik tedariki, dengesizlik yönetimi, raporlaması, faturalandırması gibi hizmetleri birleştirerek paydaşlarımızın portföylerini daha kolay ve verimli şekilde yönetmelerini sağlıyoruz.

Üretim-Tüketim Yönetimi

V-Gen ile aynı anda elektriği üreten ve tüketen firmaların üretim maliyetleri ile Gün Öncesi Piyasası’nda (GÖP) oluşan piyasa takas fiyatlarını (PTF) saatlik olarak kıyaslıyor, üreticilere kısıtlarına göre her gün otomatik olarak üretim-tüketimi planı iletiyoruz. Özellikle doğal gaz ve kömürden elektrik üreten kullanıcıları daha esnek olabildikleri için bu planlamaya daha kolay adapte olabiliyor. Gün içinde planlamalarda herhangi bir değişiklik olması durumunda EPİAŞ Gün İçi Piyasası’nda (GİP) maliyetleri düşürmek amacıyla otomatik işlem yapıyoruz. Bütünsel maliyet yaklaşımımızla enerji maliyetlerinin düşürülmesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarımızın enerji maliyetlerini ortalamada %20 düşürüyoruz.

Elektrik Tedariki

Konvansiyonel tedarik şirketlerinden farklı olarak müşterilerimize maliyet odaklı şeffaf ve sürdürülebilir elektrik tedariki sağlıyoruz.

Günümüzde elektrik ticaretinin tamamı EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) üzerinden yapılmaktadır. Bu doğrultuda başta yüksek elektrik tüketimine sahip olan tüketiciler olmak üzere serbest tüketicilere, kendilerine özgü çözümlerle şeffaf ve sürdürülebilir elektrik tedariki gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz enerjisini direkt olarak EPİAŞ üzerinden VTC uzmanlığı ile almakta olup maliyetlerini sunduğumuz ön yüzler üzerinden şeffaf olarak görüntüleyebilmektedirler. Aynı zamanda vadeli elektrik piyasasından aylık, yıllık veya dönemlik olarak fiyat sabitleme hizmeti de vermekteyiz. Özellikle birden fazla noktada elektrik tüketimi olan grup şirketleri veya holdingler her bir tesisinin maliyetini ayrı ayrı özet veya detay rapor halinde raporlayabilmektedirler. Bunun avantajı ise ürünlerinin enerji maliyetlerini bilerek ürün fiyatlandırmalarını buna göre daha kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Aynı hizmet kapsamında sunduğumuz başka bir avantaj ise müşterilerimizi elektrik fiyatlarının daha uygun olduğu saatlerde üretim yapmaları konusunda yönlendirmek. Bu sayede fiyatı daha uygun saatte daha fazla elektrik alarak müşterilerimizin toplam elektrik maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz.

Doğal Gaz Tedariki

Şeffaf ve maliyet odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin doğal gaz ihtiyacını kısa ve uzun vadede en uygun fiyatlarla tedarik ediyoruz.

Doğal gaz sektörünün geçtiğimiz yıllarda özelleşmesiyle birlikte VTC Enerji olarak doğal gaz toptan satış lisansımızı aldık. Bu sayede yüksek doğal gaz tüketimine sahip tüketicilere, kendilerine özgü çözümlerle şeffaf ve sürdürülebilir doğal gaz tedariki gerçekleştiriyoruz. Gerek spot piyasadan, gerekse ikil anlaşmalarla aldığımız gazı müşterilerimize en uygun maliyetlerle sunuyoruz. Müşterilerimizin doğal gaz maliyetlerini %5 ile %20 arasında düşürebiliyoruz. Aynı zamanda güçlü raporlamamız ve ekibimizin yaptığı tahminlemeler ile müşterilerimizin kısa ve uzun vadede maliyetlerini öngörmelerini sağlıyoruz.

Dengeden Sorumlu Grup

Şirketimiz Dengeden Sorumlu Grup Yönetimi ile elektrik üreten ve tüketen tüm müşterilerimizin enerji piyasasındaki ticaretleri sonucu oluşan dengesizliklerini geniş ve dengeli olan Dengeden Sorumlu Grubu’muzda bulunan katılımcılar arasında sönümlüyoruz. Bu sinerjiden doğan avantajı katılımcılarımız arasında en hakkaniyetli şekilde belirli oranlarda paylaştırarak dengesizlik maliyetlerinin büyük bir kısmını eritiyoruz. Katılımcılarımız arasında yenilenebilir enerji üreticileri, yüksek elektrik tüketicileri ve kojenerasyon santrali sahibi yüksek elektrik tüketicileri bulunmakta olduğu için 1700 Mwh’lik grubumuz oldukça dengeli şekilde büyümeye devam etmektedir.

Enerji Verimliliği Yönetimi

Konusunda uzman personelimiz ile tüm enerji verimliliği konularında uçtan uca bir yönetim hizmeti veriyoruz.

Yönetim

Konusunda uzman personelimiz ile endüstriyel tesislerin kendi bünyelerinde gerçekleştirmek istediği gönüllü çalışmalar, enerji verimliliği projelerinin devamlılığı vb. tüm enerji verimliliği konularında uçtan uca bir yönetimi hizmeti veriyoruz.

Enerji Etütleri

Enerji tüketimi 1.000 TEP/yıl ve üzeri olan endüstriyel tesislerde dört yılda bir yapılması gereken enerji verimliliği projeleri ve tasarruf noktalarının bulunmasına yönelik zorunlu etüt çalışmaları, endüstriyel tesislerdeki tüm proseslerin ve enerji sistemlerinin uzun bir dönem detaylı bir şekilde incelenerek ölçüldüğü ve analiz edildiği geniş kapsamlı yapılan detaylı etüt çalışmaları ve sahada yapılan incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda kısa süreli ön etüt çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler)

EEndüstriyel tesislerde etüt çalışması yapılarak belirlenen aksiyonların uygulanması ve tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Verimlilik Arttırıcı Projeler hazırlayarak endüstriyel tesislerde enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesini amaçlıyoruz.

Bölge teşviklerinden faydalanmak isteyen endüstriyel tesislere tasarruf projeleri ile ilgili (KDV istisnası desteği, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi desteği sağlıyoruz.

(18/4/2007 tarih ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında endüstriyel tesislerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik devlet tarafından destekler verilmektedir.)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Yönetimi

Endüstriyel tesislerin enerji yönetimine katkı sağlamak amacıyla enerji performansının ve verimliliğin arttırılması için gerekli yönetim sisteminin kurulması, enerji tüketim ve maliyetlerinin azaltılması konusunda yönetim hizmeti veriyoruz.

Endüstri 4.0

Sanayi tesisinizin Endüstri 4.0 dönüşümü için ihtiyaç duyacağı tüm bileşenleri bütüncül bir bakış açısı ile sunuyoruz.

Uzaktan Okuma

Özel olarak tasarlanan düşük enerji tüketimli, uzun ömürlü, az yer kaplayan IoT cihazları ile izlenmek istenen noktalara kolaylıkla bağlanıyoruz. Uzaktan okunan verilerinizi endüstri standardında protokoller üzerinden, güvenli bir şekilde çevresel sistemler ile paylaşılabilir hale getiriyoruz. Elektrik ve Gaz tüketim verilerinin yanında bir sanayi tesisinin karar süreçlerinde ihtiyaç duyduğu her türlü veriyi okuyarak dijitalleştirebiliyoruz. Firma çalışanlarınız bulut tabanlı web uygulamamızdan tüm okuma verilerine anlık olarak erişebiliyor. Sistemimizin bağımsız tasarımı ve gelişmiş altyapısı ile mevcut cihaz yatırımlarınızın üzerine ek maliyet getirmeden mevcut cihazlarınızı doğrudan entegre edebiliyoruz. İnternet bağlantısının yetersiz ya da tamamen kesildiği anlarda okunan verileri saklıyor ve yeniden bağlantı sağlandığında kayıpsız bir şekilde iletiyoruz. Her cihaz için ayrı tedarikçi ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve dijital dönüşüm maliyetlerini en aza indiriyoruz.

Veri Analitiği

Okunan verilerinizi anlık olarak işleyerek karar mekanizmalarına girdi oluşturuyoruz. Geliştirmiş olduğumuz yapay zekâ algoritmaları ile bir sonraki adımı tahminliyor ve bilinmeyen maliyetleri en aza indiriyoruz. Gelişmiş uzaktan okuma altyapımızdan okunan verileri kullanarak senaryo bazlı analitik modeller oluşturuyoruz. Titreşim, yağ, sıcaklık analizi gibi yöntemler ile oluşabilecek arızaları önceden tespit edilebilir hale getiriyoruz.

Dijital İkiz

Tesislerinizin, üretim hatlarınızın, süreçlerinizin dijital bir kopyasını tasarlayabiliyor ve izlenebilir hale getiriyoruz. Tüm nesneleri birbirleri ile ilişkilendirerek bütüncül bir bakış açısı kazandırıyoruz. Gerçek zamanlı veriler ile ilişki kurularak proses tabanlı senaryolar hazırlamaya imkan sağlıyoruz. Uzaktan okuma sisteminden elde edilen verileri analiz ederek tesisin dijital ikizi üzerinden sunuyoruz.

Yönetim Hizmetleri

Enerji sektörü özellikle son yıllarda çok hızlı değişen ve gelişen dinamik bir sektör haline gelmiştir. Konusunda uzman personelimiz ile sektördeki son haberler, bakanlık ve kurumları tarafından yayımlanan kanun, yönetmelik vb. tüm bildirimlerin takibini en profesyonel ve hızlı şekilde yapıyoruz. Enerjinin minimum maliyetle tedarikine yönelik yönlendirmeler, enerji yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmaları, lisanslandırma süreçleri ve enerji ile ilgili her türlü konuda uçtan uca yönetim hizmeti veriyoruz.

Referanslarımız

Fortune 500 listesinde ilk 200'deki özellikle sanayi üreticileri, ihracatçılar ve enerji üreticilerinin çözüm ortaklığını yapıyoruz.

VTC Enerji - Enerjiniz için değerli dokunuş!

Copyright © 2015-2020 VTC Enerji, Tüm hakları saklıdır.